Sato LM408/412e|Sato xrp币注册机| LM408/412exrp币注册机|工业型xrp币注册机

Sato LM408/412e|Sato xrp币注册机| LM408/412exrp币注册机|工业型xrp币注册机

        xrp数字货币特点

 

        1、坚固的底盘适合车间作业;

 

        2、这款机器去掉了非必要附件,如切刀,内部回卷器,堆纸器等,并且没有RFID标签打印选项,十分经济;

 

        3、LM系列提供了丰富的接口选择,方便用户使用;

 

        4、xrp数字货币的设计专门为中小型企业提供了非常经济的解决方案,在整个供应链中有效地管理材料与货物的组织和流程,是针对中等标签打印量的理想解决方案。

 

        xrp数字货币规格

 

 

            全国服务免费热线:400-0404-800