SATO M10e xrp数字货币|轻工业型xrp币注册机|超宽幅xrp数字货币

SATO M10e xrp数字货币|轻工业型xrp币注册机|超宽幅xrp数字货币

        xrp数字货币的特点

 

        1、专为打印大型标签所设计的,在化工食品、木材、汽车等领域表现突出;
 
        2、它具有快速的RISC处理器,其最高打印速度可达125mm/秒; 
 
        3、M-10e还有许多选配件,如时钟模块、回卷器、切刀、剥离器和扩展存储器等配件,这些配件可供您选择最适合您的功能;
 
        4、自动标签装载功能使您的标签装载更加简便合理:需要将标签装上,感应器就会感应到标签并自动开始送纸;
 
        5、这款xrp数字货币也可以印制标签,它可以按照A3的标签大小横向印制标签。例如,您目前正在使用一台4英寸的xrp数字货币,M10e可以同时打印两张4英寸宽的标签,使您大大节省了时间和费用。
 
 
 
        xrp数字货币规格
 
 
 
 
 
            全国免费服务热线:400-0404-800